Warunki pobytu

Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym obiekcie Estancja Mezowo.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00.
 2. Gość wynajmując pokój  określa czas swego pobytu. Pokój może zostać wynajęty na minimum dwie doby.
 3. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 4. Gość po dokonaniu przedpłaty na konto przy rezerwacji pokoju poprzez system płatności ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 6. W obiekcie znajduje się sala multimedialna z kinem oraz bilard. W tych pomieszczeniach mogą przebywać dzieci i młodzież wyłącznie pod opieką dorosłych.
 7. Osoby nie zameldowane  proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 20.00.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00-6.00
 9. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 10. Estancja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów  wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 12. Personel obiektu zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela  Estancja Mezowo wlasciciel@estancjamezowo.pl, 501 024 904, 501 343 903.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach pensjonatu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki,  itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 14. Na terenie całego obiektu obowiązuje ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł).
 15. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu jest od godz. 8.30 i obiadokolacja 18.30. Prosimy nie wynosić jedzenia z jadalni. Prosimy o nie spożywanie napoi i posiłków w pokojach.
 16. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.
 17. Prosimy segregować śmieci. Kosze na segregacje znajdują się wewnątrz i  na zewnątrz budynku (mokre, suche, plastiki, papier, szkło)
 18. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 19. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego ,rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 20. Obuwie wyjściowe prosimy przechowywać w wyznaczonym miejscu na poziomie parteru. Prosimy o zaopatrzenie się w obuwie zmienne typu kapcie.
 21. Karta do pokoju służy również do otwierania drzwi wejściowych do obiektu. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do obiektu podczas trwania ciszy nocnej. Drzwi są blokowane o godz.22.00.
 22. Z chwilą otrzymania karty stajecie się Państwo gospodarzem pokoju. Na życzenie pokój może zostać posprzątany.
 23. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić kartę w recepcji. Za zagubioną kartę pobieramy opłatę 20 zł.
 24. Podczas pobytu Gość może zgłosić w recepcji sprzątanie i wymianę ręczników na życzenie.

Reklamacje

 1. Gość powinien przedstawić dowód rezerwacji wygenerowany poprzez system płatności, który został przesłany na e-mail rezerwującego w formie potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail: recepcja@estancjamezowo.pl.
 2. Gość powinien opisać na czym polega problem.
 3. Estancja Mezowo ustosunkuje się do reklamacji Gościa w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Estancja Mezowo ma prawo skontaktować się z osobą telefonicznie lub e-mailowo.
 5. Uznanie reklamacji będzie wiązało się z dokonaniem zwrotu środków, które zostały przelane przez Gościa podczas procesu rezerwacji.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji tel. 58 742 11 93 lub recepcja@estancjamezowo.pl

Dziękujemy za przestrzeganie zasad i życzymy Państwu udanego pobytu w Estancji Mezowo.